Уроците по математика Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Неделя, 12 Януари 2014 15:08

Колкото и да се говори на тази тема-уроците по математика за тези, които ще кандидатстват са необходимост. Кое го доказва?

Образованието в България беше добро. Вече - не.
Промениха се много от държавните образователни изисквания. В образователната система се правят промени - а това е система,в която промените трябва да бъдат извършвани много внимателно и бавно.

Учебниците са много и различни - с различно съдържание и степен на завършеност. Изборът по кой учебник да се учи е на учителя. Той не винаги избира учебника, с който ще се добие висока и конкурентна за изпити готовност. В някои от учебниците липсват цели раздели от изучавания материал и един ученик не може да се подготви, ползвайки този учебник. Да добавим и това, че учителят ще пропусне този материал. Родителите и учениците нямат думата. Задължително следва да се въведе точно един учебник по математика, одобрен от министерството.
Дисциплината в училище е лоша, дори и в елитните училища, а за кварталните и крайни училища - още по-лоша. Голяма част от учениците имат пропуски, интересът към математиката спада до степен на бойкот към предмета. Занимават се с други неща в час и пречат на тези, които искат да учат. Класът трябва да бъде от 15 ученика, за да се получи добър диалог в час по математика. Заради делегираните бюджети (бюджета на училището е пропорционален на броя на децата) възможностите на учителите да въведат дисциплина в час силно намаляха.
През последните години се направиха промени в учебното съдържание в погрешна посока - например в 5 клас десетичните дроби бяха изместени преди обикновените дроби. На някой му хрумна тази глупост и тя беше реализирана.
Часовете за упражнения и затвърждаване на материала постепенно намаляват, а това е огромна грешка. Например в 5 клас задължителната подготовка беше 5 часа на седмица, от няколко години вече са 4 и на места могат да се дадат още час-два като ЗИП, но може и да не се дадат. Изборът е у директора, който трябва да раздаде часовете на учителите и ако например учителят по география няма достатъчно часове за попълване на своя норматив ще му бъде даден ЗИП по география. Проформа децата и родителите попълват молба със своето желание за изучаване на ЗИП по география - това обаче не е тяхното желание. и така ученикът учи ЗИП - задължително ИЗБИРАЕМ предмет без да го е избрал, а му е избран от директора. Мотивацията му обикновено е - няма друга възможност, не може да се угоди на всички желания и т.н. В новия проект на МОН за ДОИ (държавни образователни изисквания) се намаляват часовете по математика в 10 клас от 3 на 2. Резултатите ще са плачевни.
И накрая да добавим и най-важния фактор - учителят. През последните двадесетина години всякави некадърници в министерството се гавриха с фактора учител. И както казва един мой колега (бивш) системата учител-ученик е като скачените съдове - необходимо е знанието от по-високата точка (учителя) да потече към ученика. Това определя фигурата на учителя като ръководител на учебния процес, на доминиращ фактор при определяне на реда на задачите за изпълнение в един учебен час. Някакви заимстващи от запад методики ни налагат да представим учебния час като някакво партньорство между учител и ученик. Учителите, едва ли не трябва да се правят на маймуни за да привлекат вниманието на учениците. В момента ни заливат статистики за неграмотността на учениците в България. Това е резултат от гореизброените причини. Не случайно образованието по математика в западна Европа е ужасно ниско и нашите ученици постъпвайки в западни училища се представят много добре. За съжаление и ние скоро ще имаме същата европейска математическа безграмотност.
Бих предложил в Министерство на образованието личният състав от 1200 души да бъде съкратен на 200 щата, като останалите бъдат допълнени от изявени учители, които ще работят 4 дена в седмицата в училище и един ден ще работят по проекти в МОН. По този начин решенията в министерството за бъдещето на образователната система ще се вземат от действащи учители, които са наясно със текущите проблеми в системата.
Друг проблем е масовото навлизане на тестове в обучението по математика. Дори в елитни училища се дават за класна работа тест. Решаването на една задача по математика е не само получаването на крайния резултат. За сравнение хирургът оператор е важно не само да ви зашие като краен резултат, но и да оперира вътрешните органи. Важно е изложението на съжденията, подредеността на ученика. Тестът е в интерес на учителя или проверяващия. Така проверката на изпитен материал е по-бърза, но това води и до съпътстващи проблеми. Дори много добри и отлични ученици се опитват да отгатнат най-вероятния възможен верен отговор от четирите предложени. Това решително изкривява процесът на решаване на задачата.
Нека да се върнем на фигурата на учителя. Учителите по математика и информатика са натоварвани и с други нетипични административни дейности в училище. Това са изработване на списък-образец1, електронен дневник, евентуално сайт(ове) на училището, документация по външно оценяване за 4 и 7 клас, като следва да се качват в Internet тестовете на децата (как са отговорили на въпросите), документация по държавните зрелостни изпити за 12 клас, изработка на дипломи за зрелостниците и за 8 клас, свидетелства за 1,4,7 клас, дубликати за дипломи за зрелостниците и за 8 клас и дубликати за свидетелства за 1,4,7 клас. Като венец на глупостта от две години вече колегите са натоварени със статистически данни - ученикът по предмета Х има оценка входно ниви- толкова, класна работа- толкова, срочна оценка, за втория срок - всичките тези оценки. Това е за всички предмети. Накрая се правят графики. Общо учителските колективи харчат около 2 седмици след приключване на занятията за изработване на тази статистика. Вместо да си починат колегите , те са ангажирани с никому ненужнита дейност. Ако е необходима тази статистика, тя може да бъде направена с въвеждането на електронен дневник и всички оценки, съобщения и статистики да се получават като отчет от базата данни, което ще представлява електронния дневник. Ще отпадне и пресмятане на отсъствията, попълване на бележници, служебни бележки и всевъзможни статистики. Мисля, че ви докоснах до малка част от задачите, които изпълняват учителите и колко време му остава за преподаване, за самоподготовка.
И така учителите ще бъдат все по-уморени, изнервени, неусмихнати, немлади, все по-малко ще обясняват и качеството на учебния процес ще бъде ниско.

И все пак българското образование все още е по-добро от европейското, както им се ще да ни убедят. Ето пример за швейцарското образование по математика, и отдалечаването от стремеж към аналичтично мислене.

Ето ви още един пример за обучението в САЩ. Изводите си направете сами.

Последно променен на Събота, 21 Февруари 2015 17:51