Представяме математически инструменти, с които визуализираме математическите модели.