Тригонометрични формули Печат
Неделя, 22 Юни 2014 12:23

Функция и кофункция

Тригонометричните функции са sin(α), cos(α), tg(α), cotg(α)

Всяка от тях има кофункция - на sin(α) е cos(α) и обратно. На tg(α) е cotg(α) и обратно.

С други думи

co(sin(α))=cos(α)

co(cos(α))=sin(α)

co(tg(α))=cotg(α)

co(cotg(α))=tg(α)

Използвайки това въвеждаме следните формули:

f(0°±α)=±f(α)

f(180°±α)=±f(α)

f(360°±α)=±f(α)

 

f(90°±α)=±cof(α)

f(270°±α)=±cof(α)

като всяка от f(α) може да е sin(α), cos(α), tg(α), cotg(α)