Иновации в математиката Печат
Понеделник, 14 Юли 2014 18:14

Предлагаме иновативни организационни решения (със съгласието на родителя) - например двама преподаватели водят урока по математика. На заинтересования родител, който се пита какво поражда тази необходимост - ето ви отговора - докато единият преподавател проверява домашното, което може да е голямо по обем, другият изпълнява задължителни организационни моменти в провеждането на урока - преговор на изучения материал, пропедевтика (подготовка) на учебното съдържание по новата тематика. Също така вторият преподавател може в края на урока да подготви задачите за домашно, които могат да бъдат големи по обем и от различен източник и съобразени с текущото състояние и  подготвеност на ученика.

Предлагаме използването на иновативни софтуерни приложения при решаване на определени математически раздели - например изследване и изчертаване на функции, създаване на статични и динамични планиметрични модели, геометрични модели като система от първични елементи, които изграждат геометричните фигури и по този начин се развива равнинното и пространствено мислене, естествено се изучават свойствата на фигурите, незаменим помощник в построителните задачи - изключително важен и системно неглижиран материал за изучаване в училище.

Последно променен на Събота, 21 Февруари 2015 17:28